parparok-logo

رنگ موی N1 جوو - مشکی

شماره مجوز (56/12534)
پرپروک

15,072 تومان

15,700

رنگ موی N2 جوو - قهوه ای تیره

شماره مجوز (56/12534)
پرپروک

15,072 تومان

15,700

رنگ موی N3 جوو - قهوه ای متوسط

شماره مجوز (56/12534)
پرپروک

15,072 تومان

15,700

رنگ موی N4 جوو - قهوه ای روشن

شماره مجوز (56/12534)
پرپروک

15,072 تومان

15,700

رنگ موی N5 جوو - بلوند تیره

شماره مجوز (56/12534)
پرپروک

15,072 تومان

15,700

رنگ موی N6 جوو - بلوند متوسط

شماره مجوز (56/12534)
پرپروک

15,072 تومان

15,700

رنگ موی N7 جوو - بلوند روشن

شماره مجوز (56/12534)
پرپروک

15,072 تومان

15,700
پرپروک

15,072 تومان

15,700

رنگ موی N9 جوو - بلوند پلاتینه

شماره مجوز (56/12534)
پرپروک

15,072 تومان

15,700
پرپروک

15,072 تومان

15,700