parparok-logo
30٪

رنگ موی 1/0 آلترگو - مشکی

شماره مجوز (08008277073293)
پرپروک

35,000 تومان

50,000
30٪

رنگ موی 3/0 آلترگو - قهوه ای تیره

شماره مجوز (08008277073293)
پرپروک

35,000 تومان

50,000
25٪

رنگ موی 4/0 آلترگو -قهوه ای متوسط

شماره مجوز (08008277073293)
پرپروک

37,500 تومان

50,000
25٪

رنگ موی 5/0 آلترگو - قهوه ای روشن

شماره مجوز (08008277073293)
پرپروک

37,500 تومان

50,000
26٪

رنگ موی 6/0 آلترگو - بلوند تیره

شماره مجوز (08008277073293)
پرپروک

37,000 تومان

50,000
27٪

رنگ موی 7/0 آلترگو - بلوند متوسط

شماره مجوز (08008277073293)
پرپروک

36,500 تومان

50,000
25٪

رنگ موی 8/0 آلترگو - بلوند روشن

شماره مجوز (08008277073293)
پرپروک

37,500 تومان

50,000
27٪

رنگ موی 9/0 آلترگو - بلوند خیلی روشن

شماره مجوز (08008277073293)
پرپروک

36,500 تومان

50,000
28٪

رنگ موی 10/0 آلترگو - بلوند پلاتینه

شماره مجوز (08008277073293)
پرپروک

36,000 تومان

50,000
پرپروک

34,500 تومان

50,000
31٪

رنگ موی 6/1 آلترگو بلوند خاکستری تیره

شماره مجوز (08008277073293)
پرپروک

34,500 تومان

50,000
30٪

رنگ موی 7/1 آلترگو بلوند خاکستری

شماره مجوز (08008277073293)
پرپروک

35,000 تومان

50,000