parparok-logo

                                                                                              بنام خداوند روزی ده رهنمای

 

   این مجموعه از سال 79 فعالیت خود را در زمینه واردات  و فروش محصولات آرایشی و لوازم آرایشگاهی آغاز نموده و اینک  پس از نزدیک به دو دهه موفقیت و رضایت مصرف کنندگان ، مدتی است پای به عرصه دیجیتال نهاده است .

  تجربه موفق ما در ارتباط دوستانه ، همراه با احترام متقابل و ارایه خدماتی درخور و شایسته ، مارا برآن داشت تا در فضایی نو به تداوم این ارتباط بیندیشیم . 

و این موضوع الهام بخش ما برای ورود به عرصه دیجیتال شد . 

 

 تردیدی نیست که در این فضای جدید نوپا هستیم و دارای اشکال ،  

لیکن تلاش خواهیم کرد نیز همچون گذشته سربلند باشیم و رو به جلو  

 

پرپروک یک اپلیکیشن کاربردی برای خرید و ارایه خدمات آرایشی و آرایشگاهی بوده که تلاش میکند سریع و دردسترس شما باشد .